Polityka prywatności

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją zamówienia, usługi, procesu reklamacyjnego oraz udzielonymi nam zgodami marketingowymi.

 

Kto jest administratorem moich danych?

Jeżeli jesteś naszym klientem, administratorem Twoich danych jest Kompresor Service Frątczak SP.J. z siedzibą w Łodzi (91-845) ul. Franciszkańska 131B (dalej jako „Kompresor Service"), NIP: 725-17-05-730

 

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Kompresor Service możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@kompresorservice.pl

 

Jakie jest źródło moich danych - skąd są pozyskiwane?

Większość danych podajesz nam sam w trakcie realizacji zamówienia i usługi. Niekiedy pozyskujemy dane od podmiotów, które realizują dla Ciebie zadanie, a my jesteśmy podwykonawcą.

 

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Kompresor Service moich danych osobowych?

W celu realizacji zamówienia, usługi lub innego zadania potrzebujemy następujący zestaw Twoich danych w przypadku:

  • firm: nazwa firmy, adres, NIP (są to dane niezbędne do realizacji zadania),
  • osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, (są to dane niezbędne do realizacji zadania).

Możemy również otrzymać Twój adres e-mail oraz numer telefonu, adres dostawy jeśli jest inny niż adres podany w celu wystawienia faktury vat, ale dane te nie są nam niezbędne, pamiętaj jednak, że ułatwiają nam wzajemny kontakt i realizację Twojego zamówienia, usługi.

 

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

W zależności od udzielonej przez Ciebie zgody, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: ustalenie Twojej tożsamości w celu realizacji zamówienia, usługi, zadania.

Realizujemy Twoje prawa jako naszego klienta, np. w procesie reklamacyjnym. Archiwizujemy Twoje zgody, w których upoważniasz nas do przekazania swoich danych do inny podmiotu realizującego proces reklamacyjny.

Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. uzgodnić szczegóły realizacji zamówienia, usługi, zadania.

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możemy kierować do Ciebie np. oferty będące odpowiedzią na twoje zapytanie, przypomnienia o konieczności wykonania serwisu. W zależności od Twojej decyzji, możemy wykorzystywać do tego Twój adres e-mail - wtedy wysyłamy komunikację na Twoją skrzynkę poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu - wtedy możesz otrzymywać od nas sms, mms czy połączenia przychodzące.

 

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw jako klienta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  • innym podmiotom, współpracującym z Kompresor Service w celu zapewnienia realizacji zamówienia, usługi, zadania np. firmy których przedstawicielem jest Kompresor Service, gwarantom, pomiotom realizującym dla gwaranta proces reklamacyjny na terenie całej Polski,
  • dostawcom usług zaopatrujących Kompresor Service w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym,
  • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Kompresor Service w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

 

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Firma Kompresor Service nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej.

 

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne by korzystać z funkcji strony.

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże są dane niezbędne do realizacji zamówienia, usługi, zadania. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji zamówienia, usługi, zadania. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową realizacji zamówienia, usługi czy zadania lecz podanie ich ułatwi kontakt z Tobą w procesie realizacji, co może być korzystne również dla Ciebie. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód (np. w procesie reklamacji) również odbywa się na zasadzie dobrowolności, pamiętaj jednak, że szukamy dla Ciebie jak najlepszej możliwości i jak najszybszej realizacji reklamacji i zgoda taka może być dla Ciebie korzystna. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług administratora oraz gwaranta i jednocześnie masz prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili. Wystarczy że skontaktujesz się z nami poprzez e-mail który wcześniej nam podałeś lub odwiedzisz nas osobiście.

 

Jakie mam prawa?

Jako administratorzy Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Kompresor Service sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami poprzez e-mail, który wcześniej nam podałeś czy odwiedź nas osobiście. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

Korzystanie ze strony

Aby skorzystać z funkcji formularz kontaktowy na stronie użytkownik musi podać swoje dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy oraz telefon kontaktowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym jest zgoda wyrażona przez użytkownika. Podane dane osobowe w formularzu kontaktowym zostaną zapisane w bazie Administratora Danych Osobowych.

 

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe użytkownika przekazywane do Administratora Danych Osobowych w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

 

Pliki cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies.

 

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez Administratora Danych Osobowych plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce.

 

Pliki cookies umożliwiają:

  • zapamiętywanie odwiedzin na stronie i preferencji dotyczących strony (np.: kolor, język, rozmiar tekstu),
  • zapamiętywanie danych, takich jak informacje wpisane do formularza kontaktowego,
  • identyfikacja użytkownika jako zalogowanego,
  • zapamiętują przedstawiane ankiety i reklamy.

 

Definicje i skróty

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator – organ, instytucja, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach Przetwarzania Danych Osobowych, spełniająca warunki dla uznania za administratora zgodnie z przepisami RODO.

Cookies – niewielkie informacje tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko)przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora Danych Osobowych.