Deklaracje zgodności CE

Deklaracje CE

Deklaracja zgodności CE to dokument wystawiony przez producenta wyrobu, stwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.

Montując kompletne sprężarkownie wykonujemy deklarację zgodności CE na zespół ciśnieinowy zgodnie z normą 2014/68/UE.