Szkolenie montażowe

Naszym klientom oferujemy wysokiej jakości szkolenia z zakresu obsługi urządzeń pomiarowych i narzędzi elektrycznych firmy Atlas Copco dla pracowników, operatorów oraz inżynierów linii produkcyjnych. Szkolenia dostarczają wiedzę min. na temat czy problemy i przerwy wynikają z kłopotów z narzędziami czy używanymi częściami podczas montażu. Dobrze wyszkoleni pracownicy, operatorzy i inżynierzy produkcyjni są gwarancją optymalnej wydajności narzędzi, zwiększonej produktywności i jakości oraz prawidłowego użytkowania narzędzi. Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat zaświadczający o uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji. Szkolenia przeprowadzamy w miejscu wybranym przez klienta lub w naszej firmie.

Szkolenia prowadzimy z zakresu:

  • produktów Tensor
  • produktów QAT
  • jakości i IMS
  • kalibracji
  • audytu zarządzania energią
  • dokręcania - basic
  • dokręcania - advance
  • optymalizacji produkcji
  • Akademia Lean

Szkolenie z zakresu produktów Tensor.

Opis kursu:
Szkolenie dotyczące serii produktów Tensor, kierowane jest do pracowników technicznych klientów oraz zespołów serwisowych. Szkolenie dotyczy kwestii komunikacji, programowania i użycia zewnętrznych akcesoriów. Programowanie i opcje narzędzi, ToolsTalk i gromadzenie danych. Odniesienia do podstawowych technik dokręcania.

Cele szkolenia:
Dostarczenie pełnych informacji oraz specjalistycznej wiedzy na temat narzędzi Tensor stosownie do poziomu zaawansowania szkolenia.

 

Szkolenie z zakresu produktów QAT.

Opis kursu:
Szkolenie z zakresu kontroli jakości dokręcania dotyczy pełnej serii produktów QAT oraz głównych standardów jakości. Poruszone zostaną kwestie podstawowych strategii pomiarów dokręcania oraz omówione definicje różnych typów dokręcania. Programowanie i opcje narzędzi, typy przetworników i ich zastosowanie. ToolsTalk oraz gromadzenie danych przy użyciu bazy danych narzędzi.

Cele szkolenia:
Dostarczenie pełnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat systemów QAT i ich zastosowania w warunkach produkcyjnych.

 

Szkolenie z zakresu jakości i IMS.

Opis kursu:
Zasady IMS norm ISO 9001, ISO 14001, akredytacja i audyty. Zdefiniowanie procesu oraz metody jego identyfikacji. Sposoby identyfikowania procesów i aspektów środowiskowych w różnych obszarach. Definicja ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i higieny oraz metody rozpoznania tego czynnika. Ćwiczenia z zakresu prostej oceny ryzyka.

Cele szkolenia:
Dostarczenie podstawowej wiedzy teoretycznej na temat zasad IMS i ich wdrożenia w działania biznesowe.

 

Szkolenie z zakresu kalibracji.

Opis kursu:
Pojęcie akredytowanego laboratorium, wymogi ISO 17025 dotyczące ACL. Podstawowe wymagania dotyczące certyfikatu kalibracji, kwestia niepewności pomiaru i standardy wydajności kalibracji. Definicja pojęcia kalibracji, objaśnienie zagadnień pomiaru możliwości oraz atestowanego pomiaru możliwości urządzeń.

Cele szkolenia:
Dostarczenie podstawowej wiedzy teoretycznej na temat zasad i norm kalibracji w warunkach produkcyjnych.

 

Szkolenie z zakresu audytu zarządzania energią.

Opis kursu:
Metody przeprowadzania audytu zarządzania energią i opis stosowanego wyposażenia. Główne wymogi dotyczące prawidłowo funkcjonującej instalacji pneumatycznej. Opis funkcjonowania narzędzi pneumatycznych i wpływ ciśnienia oraz przepływu powietrza na ich wydajność. Jest to tylko kilka z zagadnień, które zostaną poruszone podczas teoretyczno-praktycznego audytu zarządzania energią.

Cele szkolenia:
Dostarczenie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat przeprowadzania audytów zarządzania energią.

 

Szkolenie z zakresu optymalizacji produkcji.

Opis kursu:
Najważniejsze zalecenia dotyczące optymalizacji procesu dokręcania, zrozumienie fizycznych podstaw procesu i kwestia doboru prawidłowych wskaźników efektywności na potrzeby monitorowania metod polepszenia procesu. Omówienie wyposażenia i umiejętności niezbędnych do skutecznego polepszenia wydajności produkcji. Podstawą szkolenia Atlas Copco z zakresu optymalizacji produkcji jest wiedza ekspercka i wieloletnie doświadczenie w kwestii procesu dokręcania śrub.

Cele szkolenia:
Dostarczenie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat przeprowadzania optymalizacji produkcji.

 

Akademia Lean.

Opis kursu:
3-dniowe szkolenie Lean, w trakcie którego uczestnicy poznają najważniejsze zasady holistycznej filozofii produkcji Lean. Po przeprowadzeniu części teoretycznej nastąpi część praktyczna, podczas której będzie można zobaczyć i przetestować w praktyce poznane idee. Tworzymy symulację rzeczywistych warunków produkcyjnych, używając prawdziwych narzędzi montażowych do zademonstrowania efektów zastosowania transformacji Lean.

Cele szkolenia:
Dostarczenie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zasad Lean.

 

Szkolenie z zakresu dokręcania.

Opis kursu:
Podstawowe informacje z dziedziny fizyki na temat dokręcania, zależność momentu dokręcania i siły ściskającej, szczegółowa analiza procesu dokręcania, różne strategie dokręcania oraz zalecenia ISO 5393 - to tylko część najważniejszych tematów teoretycznych poruszanych podczas tego szkolenia. Część praktyczna polega na zastosowaniu i przeanalizowaniu różnych strategii na różnych rodzajach połączeń, jak również analizach i pomiarach tarcia.

Cele szkolenia:
Dostarczenie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat funkcjonowania połączeń i procesu dokręcania.

 

Grupa docelowa: Dział inżynieryjny, techniczny i serwisowy
Miejsce: W miejscu wybranym przez klienta
Czas trwania: 1-3 dni
Liczba uczestników: 1-6 osób
Dostępne języki: EN, PL, CZ, SK, HU, RO