Układ wentylacji

 Projektujemy i kompleksowo wykonujemy układy wentylacji w sprężarkowniach. Wentylacja w pomieszczeniu sprężarkowni jest istotna z uwagi na zapewnienie pracującym sprężarkom odpowiednich warunków. Biorąc pod uwagę, fakt iż podczas pracy, sprężarki emitują znaczne ilości energii cieplnej  ważne jest, by odprowadzać gorące powietrze poza pomieszczenie sprężarkowni.

Oferujemy pełną gamę rozwiązań budowy układu wentylacji z uwzględnieniem odzysku ciepła.